Sudjelovanje na konferenciji unaprjeđenja skrbi za kompleksne pacijente

03.06.2024 | Arhiva

Od 30. svibnja do 01. lipnja 2024. godine održana je 2. konferencija “Unaprjeđenja skrbi za kompleksne pacijente”. Konferencija je održana u Biogradu na Moru u organizaciji Centra za zdravstvene sustave, politike i diplomaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s posebnom temom kompleksnog pacijenta i dugotajne skrbi. Koordinatori programa bili su prof.dr.sc. Aleksandar Džakula, prof.dr.sc. Karmen Lončarek i dr.sc. Dorja Vočanec.

Prvog dana konferencije održane su uvodne konzultacije i upoznavanje sudionika te predstavljeni načini rada na konferenciji.

Drugi dan nakon uvodnog dijela u prvom bloku govorilo se o kompleksnom pacijentu i dugotrajnoj skrbi u bolničkom sustavu, a u ovom bloku govorio je Adis Keranović, član upravnog odbora Hrvatskog društva za hitnu medicinu. Govorio je o kompleksnom pacijentu u hitnoj medicini, o njegovu zbrinjavanju i skrbi od izvanbolničkih uvjeta do zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu te problemu daljnjeg zbrinjavanja kompleksnim pacijenata. Potom se govorilo o kompleksnom pacijentu i dugotrajnoj skrbi u socijalnim ustanovama i skrbi u kući.

Zadnji dan konferencije govorilo se o posebnim skupinama kompleksnih pacijenata te specifičnim projektima i primjerima dobre prakse.

Ono što je specifičnost na ovoj konferenciji je praćenje protoka pacijenta od ulaska u bolnicu, njegovog daljnjeg praćenja tijekom hospitalizacije, planiranja otpusta te potom daljnje skrbi u socijalnim ustanovama ili skrbi u kući. Specifičnost su i zaključci koji su proizašli iz rada konferencije koji će kasnije doprinijeti razvoju skrbi o kompleksnim pacijentima.