Nagrada mladom znanstveniku

16.11.2023 | Novosti

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu na temelju odluke donesene na elektronskoj sjednici upravnog odbora društva u studenom 2023. godine, objavljuje natječaj pod nazivom:

“Nagrada mladom znanstveniku”

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijelit će nagradu u iznosu od 500,00 EUR (petsto eura) kao financijsku potporu za stručno usavršavanje (npr. tečajevi ultrazvuka u području hitne medicine, tečajevi regionalne anestezije u hitnoj medicini, ostali tečajevi iz područja hitne medicine, troškove puta i smještaja za vrijeme boravka na inozemnoj klinici, kongres po izboru, dio troškova poslijediplomskog studija i sl.) i kotizaciju za sljedeći kongres EUSEM-a (listopad 2024 godine, Danska).

Nagrada će se dodijeliti na temelju kriterija navedenih u Obrascu za bodovanje.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

  • dob do 40 godina (navršenih tijekom 2024. godine)
  • kontinuirano članstvo u Hrvatskom liječničkom zboru u protekle tri godine
  • članstvo u HLZ – Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u protekle tri godine
  • da članu nije isplaćena financijska potpora unatrag pet godina od dana objave natječaja od strane HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu
  • po dobijanju sredstava ista je potrebno utrošiti na navedeno usavršavanje u roku od 12 mjeseci
  • sredstva se ne isplaćuju direktno liječniku, nego HLZ – HDMH plaća račun određenog smještaja i/ili kotizacije i/ili putovanja

POPIS DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU:

  • popunjen obrazac bodovanja (na mrežnoj stranici društva) uz dostavljene dokaze o istom
  • životopis
  • pristanak za dopuštenje za obradu osobnih podataka (na mrežnoj stranici društva)
  • dokaz o članstvu HLZ i HDHM unatrag tri godine

NAPOMENA: Kandidati koji dobiju financijsku potporu HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu obavezni su na stručnom sastanku društva ukratko prezentirati tečaj/studijski boravak ili sl. za koji su im dodijeljena sredstva.

NAČIN PRIJAVE:
Prijave se vrše isključivo elektroničkim putem, slanjem potrebne dokumetacije na mail: tajnica.hdhm@hotmail.com

ROK ZA PRIJAVU:
01.03.2024.

NAPOMENA:
Neće se razmatrati prijave koje ne budu potpune ili podnesene izvan navedenog roka.

Odluka o dodjeli sredstava na temelju prijave bit će donesena do 01.04.2023. godine i svečano proglašena tijekom 7. kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 25. do 28. travnja 2024. godine.

Za sva dodatna objašnjenja zainteresirane osobe mogu se obratiti na kontakt adresu: tajnica.hdhm@hotmail.com