Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registriranje društvo HLZ – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu,
Šubićeva 9, 10 000 Zagreb

Polja označena sa * su obavezna

    Ispitanik

    Zakonski zastupnik / punomoćnik ispitanika

    Napomena: U skladu sa člankom 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, na zahtjev ispitanika, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke, u slučaju njihove nepotpunosti, netočnosti ili neažuriranosti te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12).