HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Predsjednica HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam sudjelovala je kao predavač na Okruglom stolu: Primjena VTE protokola u praksi, a na kojem su predstavljene novosti u postupniku primjene rivaroksabana u izvanbolničkom liječenju venskih tromboembolizama.

Okrugli stol održan je u Zagrebu, 23. siječnja 2020. godine, u organizaciji tvrtke Bayer d.o.o. Predavači su međuostalima bili voditelji objedinjenih hitnih prijema zagrebačkih kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara: članica upravnog odbora našeg društva prof.dr. Ingrid Prkačin, predsjednik sekcije društva Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini prof. dr. Ivan Gornik i prof.dr. Hrvoje Pintarić. Skupom je predsjedao akademik Davor Miličić.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA