HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U Turskoj će se od 20. -22. lipnja 2019. godine održati Drugi kongres hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe.

Sve informacije u vezi kongresa nalaze se na sljedećem linku:

2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA