HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U Osijeku je od 13. do 14. travnja 2019. godine održan Krkin simpozij za mlade liječnike, u čijoj je organizaciji sudjelovalo i HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu te Radna skupina mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva.

Ispred našeg društva na simpoziju su kao predavači sudjelovali predsjednica društva  prof.dr.sc.prim. Višnja Nesek Adam, dr. med., članica Upravnog odbora društva i tajnica ogranka Rijeka Martina Pavletić, dr.med. i kolega Mate Matešić, dr. med. Zahvaljujemo Krki na organizaciji ovog simpozija, na kojem su polaznici stekli korisna znanja primjenjiva u svakodnevnoj praksi.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA