Misija Hrvatskog društva za hitnu medicnu

Misija Hrvatskog društva za hitnu medicinu jest postati važan čimbenik u trajnom profesionalnom i stručnom razvoju struke na svim područjima djelovanja liječnika hitne medicine, kroz organizaciju i poticanje stručnog, znanstvenog, nastavnog i istraživačkog rada te suradnjom s drugim hrvatskim i inozemnim ustanovama i organizacijama koji za svrhu imaju zbrinjavanje hitnih bolesnika temeljenim na humanosti i strogim etičkim načelima.

Hrvatsko društvo za hitnu medicinu je predvodnik uspješnih inicijativa koje imaju za svrhu očuvanje digniteta i prepoznavanje liječnika hitne medicine kao neizostavnog člana cjelokupnog zdravstvenog sustava.