HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U organizaciji Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM) u periodu od 12. do 16. listopada 2019. godine u Pragu je održan 13. kongres hitne medicine.

Kongres je kao i dosadašnjih godina okupio najeminentnije europske, ali i svjetske, stručnjake iz područja hitne medicine sa izuzetno zanimljivim i aktualnim temama. Izdvajamo samo neke od tema koje su prikazale najnovija istraživanja i meta-analize studija poput održavanja dišnog puta, ultrazvuka u hitnoj medicini, pristupu bolesniku sa kornonarnom bolesti, hitna neurološka stanja, edukacije u hitnoj medicini, ali i mnoge druge zanimljive prikaze slučajeva i sažetaka. Veliki interes su također pobudila predavanja organizacije i upravljanja u hitnom prijamu kao i predavanja u sekciji mladih u hitnoj medicini.

 

Na kongresu su u svim sekcijama aktivno sudjelovali i liječnici i medicinske sestre/tehničari iz Hrvatske kojih je bilo oko 30 sa 14 radova putem usmenih ili poster prezentacija. Tijekom cijelog kongresa članovi Upravnog odbora Društva imali su veliki broj radnih sastanaka na temu 30 godina rada Društva, a posebno nas veseli susret sa prof. Judith Tintinalli, autoricom udžbenika iz hitne medicine koji je obavezna literatura za specijalistički ispit naših specijalizanata iz hitne medicine. Osim toga sastali smo se i sa Monikom Brodman Mäder iz Sveučilišne bolnice u Bernu sa kojima Društvo aktivno surađuje. Veselimo se budućim projektima i suradnji te aktivnostima koje su pred nama u nadolazećem razdoblju.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA