HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U Zagrebu je 18. i 19. studenog 2016. godine održan poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika „Škola hitne medicine“, Modul 3 - Akutna stanja u abdomenu u organizaciji HLZ - Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB „Sveti Duh“.

Tema Modula 3 bila je akutni abdomen, problematika koja je u svojoj kompleksnosti jedna od najčešćih dilema liječnika u hitnoj medicinskoj službi. Cilj ovog dvodnevnog tečaja bio je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku bolesnika koji se javljaju u hitnu medicinsku službu s bolovima u trbuhu. Tečaj je okupio 70 polaznika koje je kroz problematiku akutnog abdomena provelo 20 predavača, a za tu prigodu tiskan je i priručnik „Akutna stanja u abdomenu“. Polaznici su tečaj ocijenili ocjenom 4,75, što je do sada najbolje ocijenjen tečaj uz brojne završne pozitivne komentare.

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke.
Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama/tehničarima), dok je dio predavanja i radionica odvojen.
Literatura koja se koristi na treningu je izdanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini.
Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

"ŠKOLA HITNE MEDICINE“ MODUL 3 – AKUTNA STANJA U ABDOMENU

Poštovane kolegice i kolege,  Želja nam je okupiti Vas po treći na Školi hitne medicine. Tema ovogodišnje Škole je akutni abdomen, problematika koja je u svojoj kompleksnosti jedna od najčešćih dilema liječnika u hitnoj medicinskoj službi. Cilj ovog dvodnevnog tečaja je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku bolesnika koji se javljaju u hitnu medicinsku službu s bolovima u trbuhu.  Voditeljice tečaja doc.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med  Suvoditelj prof.prim.dr.sc. Žarko Rašić, dr.med.

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu na temelju odluke upravnog odbora i skupštine društva donesene dana 28. studenoga 2016. godine , objavljuje

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijeliti će dvije financijske potpore namijenjene pokriću troška rane kotizacije za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM-a). Kongres se održava od 23. do 27. rujna 2017. godine u Ateni.

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

kontinuirano članstvo u Hrvatskom liječničkom zboru u protekle tri godine
kontinuirano članstvo u HLZ -Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u protekle tri godine
potvrda o prijavljenom radu za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu
interes može iskazati samo jedan autor prijavljenog rada
da članu nije isplaćena financijska potpora za pokriće kotizacije unatrag pet godina od dana objave poziva na iskaz interesa od strane HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu POPIS DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU:

popunjen obrazac prijave
potvrda o kontinuiranom članstvu u Hrvatskom liječničkom zboru u zadnje tri godine
izjavu o kontinuiranom članstvu u HLZ-Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u zadnje tri godine
dokaz da je rad prijavljen na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
sažetak prijavljenog rada iz područja hitne medicine na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
Konačna odluka donijeti će se po dostavi potvrde o prihvaćanju rada od strane EuSEM-a.

Kandidati koji dobiju financijsku potporu HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu za pokriće troška kotizacije na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a, obavezni su na stručnom sastanku HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu prezentirati svoje radove i dati kratko izvješće s kongresa.

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se vrše elektroničkim putem.

Popunjeni obrazac prijave zajedno sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ROK ZA PRIJAVU: 15. 06. 2017.

NAPOMENA:

Neće se razmatrati prijave koje ne budu potpune ili podnesene izvan navedenog roka.

Za sva dodatna objašnjenja zainteresirane osobe mogu se obratiti na kontakt adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine u Vodicama se od 21. do 23. travnja 2016. održao 3. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem na kojem su se okupili ključni dionici hrvatske i europske hitne medicine, a pod pokroviteljstvom Ureda Predsjednice RH, Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Šibensko-kninske županije i Grada Vodica.

Kongres je otvorila pomoćnica ministra zdravlja dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med., a svečanosti otvorenja prisustvovala je, uz zamjenika župana Šibensko-kninske županije Zorana Smolića i gradonačelnicu Vodica Branku Juričev Martinčev, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.

Ove godine na Kongresu obrađene su teme vezane uz hitnu medicinu u praksi, nove smjernice u kardiopulmonalnoj reanimaciji i prikazi slučaja zbrinjavanja hitnog pacijenta. Na njemu je govorio velik broj stručnjaka s područja hitne medicine, uključujući i predsjednicu Europskog društva za hitnu medicinu, predsjednika Europskog sestrinskog društva hitne medicine, te predavači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovenije i Velike Britanije. Kongres je bio zamišljen kao poveznica svih zdravstvenih radnika koji sudjeluju u pružanju hitne medicinske skrbi te je pružio priliku medicinskim djelatnicima da s kolegama razmijene stečena radna iskustva, poslušaju čak 54 stručna predavanja, pogledaju 42 postera, priključe se okruglim stolovima i radionicama te tako upoznaju nove ideje i tehnologije koje se primjenjuju u svakodnevnoj praksi s ciljem unapređenja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine u Vodicama će se, od 21. do 23. travnja 2016., održati 3. KONGRES HITNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem.
Kongres je zamišljen kao poveznica svih zdravstvenih radnika koji sudjeluju u pružanju hitne medicinske skrbi kako bi razmijenili znanja, vještine, iskustva, nove ideje i tehnologije primjenjive u svakodnevnoj praksi kvalitetnog zbrinjavanja hitnog pacijenta na izvanbolničkoj i bolničkoj razini.
Više informacija o Kongresu pronađite na Internet stranici www.hitna2016.org.

ODRŽAN STRUČNI SEMINAR „RUKE SU VAŠ NAJVAŽNIJI ALAT“

U utorak 16. lipnja 2015. godine u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu održan je stručni seminar pod naslovom „Ruke su vaš najvažniji alat“. Seminar je organiziralo HLZ-Hrvatsko društvo za hitnu medicinu u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. Dijana Krišto, dr. Marina Mihalinac Bolanča i Natalija Pejnović, dipl. ing. održale su uvodna predavanja o zaštiti ruku, zaštitnim rukavicama i prijavi ozljeda oštrim predmetima u zdravstvenih radnika, nakon čega je uslijedila radionica i rasprava o osobnoj zaštitnoj opremi za zaštitu ruku na radu.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA