HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijelit će dvije financijske potpore u iznosu do 10.000,00 HRK  (deset tisuća kuna ) namijenjene stručnom usavršavanju u INOZEMSTVU ( npr. tečajevi ultrazvuka u području hitne medicine, tečajevi regionalne anestezije u hitnoj medicini, troškove puta i smještaja za vrijeme  boravka na inozemnoj klinici i sl.), uz ISKLJUČENJE Kongresa.

 

 

U Glasgowu  je od 08. do 12. rujna  2018. godine održan 12. kongres hitne medicine u organizaciji Europskog društva za hitnu medicinu (EUSEM) https://www.eusemcongress.org/en/info/committee/.

 

Kongres je okupio brojne stručnjake iz područja hitne medicine, liječnike, specijalizante, te medicinske sestre/tehničare sa ciljem povećanja znanja, iskustva i kvalitetnijeg pružanja hitne medicinske skrbi svim hitnim bolesnicima. 

 

Na kongresu su aktivno sudjelovali i naši liječnici sa sveukupno 14 radova. Prvog dana kongresa predsjednica društva doc dr.sc Višnja Nesek Adam , prim.dr.med i dopredsjednica dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda sudjelovale su sastanku glavnog odbora EUSEM-a. Drugog dana kongresa održan je sastanak vezan uz održavanje Drugog kongresa hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe.

Dana 10. srpnja 2018. g. potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  (HDMBLM) i Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora (HDHM). Svrha ovog dokumenta je međusobna suradnja i unaprijeđenje primjene dijagnostičkih postupaka u zbrinjavanju bolesnika u okviru bolničke i izvanbolničke hitne medicinske službe.

Poštovane kolegice i kolege,

Želja nam je da kao društvo i dalje aktivno sudjelujemo u unapređenju hitne medicinske službe. Molimo Vas da ispunite ovu kratku anketu kako bismo usmjerili naš daljnji rad prema interesima članova.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA