HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijeliti će dvije financijske potpore namijenjene pokriću troška rane kotizacije za 13. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM-a). Kongres se održava od 12. do 16. listopada 2019: u Pragu. 

 

Kolegici Jelena Aranza, dr. med. spec. hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije dodijeljena je Zahvalnica Udruge hrvatskih pacijenta za Najliječnicu 2018. godine. Osobita je čast što priznanje dolazi iz redova naših bolesnika radi kojih se trudimo i usavršavamo cijeli radni vijek kako bi im mogli pružiti što kvalitetnije liječenje u hitnim stanjima.

 

Čestitamo kolegici Jeleni Aranza!

Poziv za iskaz interesa za dodjelu dvije financijske potpore za inozemno usavršavanje članovima društva objavljen je 12. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA