HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijelit će dvije financijske potpore namijenjene pokriću troška rane kotizacije za 13. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM-a). Kongres se održava od 12. do 16. listopada 2019. godine u Pragu. 

Nakon na natječaju HDHM-a dobivene financijske potpore za inozemno usavršavanje kolegice dr. Pajić, dr. Olujić i ja odlučile smo iskoristiti istu za posjet University Hospital Bern Inselspital u Švicarskoj a s obzirom na suradnju koju je prof. Nesek ostvarila sa prof. Exadaktylosom i dr. Srivastavom. 

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za hitnu medicinu i u organizaciji Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničke bolnice Sveti Duh, u Zagrebu je 27. svibnja 2019. godine održan Simpozij „10 godina za budućnost“, a prigodom desete obljetnice rada Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Hrvatski sabor je 2013. godine 30. travnja proglasio Nacionalnim danom hitne medicinske službe kako bi se naglasila važnost i specifičnost ove iznimno odgovorne i teške djelatnosti.

U Osijeku je od 13. do 14. travnja 2019. godine održan Krkin simpozij za mlade liječnike, u čijoj je organizaciji sudjelovalo i HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu te Radna skupina mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA