HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Predsjednica HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam sudjelovala je kao predavač na Okruglom stolu: Primjena VTE protokola u praksi, a na kojem su predstavljene novosti u postupniku primjene rivaroksabana u izvanbolničkom liječenju venskih tromboembolizama.

Molimo vas, ukoliko ste zainteresirani za prijekongresne tečajeve, (Ultrazvuk vena donjih ekstermiteta, Regionalna anestezija u hitnoj medicini i Hitna stanja u pedijatriji)  koji će se odvijati prilikom 5. Kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice 01. do 04. travnja 2020. godine, prijavite se što ranije, a najkasnije 19. veljače 2020. radi prostorne i vremenske organizacije samih tečajeva.

Na izbornoj skupštini HLZ - Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, u Zagrebu 17. prosinca 2019. godine, predsjednica našeg društva izv.prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam kao pozvani predavač održala je predavanje pod naslovom „Znanstvena djelatnost, kvaliteta skrbi i sigurnost pacijenta u području hitne medicinske službe?“. Svojim predavanjem profesorica je pridonijela podizanju svijesti o mogućnostima i uvjetima rada u hitnoj medicini.

U Zagrebu je 13. prosinca 2019. godine održana godišnja skupština HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu. U sklopu skupštine održan je i 4. Simpozij društva, s temom „Testiranje na mjestu gdje se bolesniku pruža skrb – POC“. Odlična predavanja o prednostima i ograničenjima POC analize krvi održali su predsjednica društva izv.prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med., dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec. med.biokem. i Marin Črnelč, prodajni predstavnik, a potom su svi sudionici dobili priliku  u praksi isprobati te vježbati različite krvne pretrage na i-STAT analizatorima.

Dana 9. i 10. studenog održana je 5. StEPP edukacija za studente medicine nižih godina studija. StEPP okuplja studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu koji volonterski i sa puno entuzijazma prenose svoja znanja i vještine potrebne za spašavanje ljudskih života.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA