HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

TEČAJ „ODRŽAVANJE DIŠNOG PUTA I MEHANIČKA VENTILACIJA U HITNOJ MEDICINI”

Tečaj je organiziran na način da se teorijska znanja stječu kroz predavanja i Priručnik koji ćete dobiti prije održavanja tečaja, praktične vještine na stanicama vještina te na kraju radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva interaktivno s voditeljima radionica rješavate konkretne zadatke.
Uvažavajući razlike koje proizlaze iz odgovornosti i djelokruga rada, a s ciljem da unaprijedimo timski rad, tečaj je zamišljen na način da je većina predavanja namijenjena svim polaznicima (doktorima medicine i medicinskim sestrama/tehničarima), dok je dio predavanja i radionica odvojen.
Literatura koja se koristi na treningu je izdanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, priručnik Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini.
Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA