HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu na temelju odluke upravnog odbora i skupštine društva donesene dana 28. studenoga 2016. godine , objavljuje

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu dodijeliti će dvije financijske potpore namijenjene pokriću troška rane kotizacije za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu (EuSEM-a). Kongres se održava od 23. do 27. rujna 2017. godine u Ateni.

 

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

kontinuirano članstvo u Hrvatskom liječničkom zboru u protekle tri godine
kontinuirano članstvo u HLZ -Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u protekle tri godine
potvrda o prijavljenom radu za 11. kongres hitne medicine Europskog društva za hitnu medicinu
interes može iskazati samo jedan autor prijavljenog rada
da članu nije isplaćena financijska potpora za pokriće kotizacije unatrag pet godina od dana objave poziva na iskaz interesa od strane HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu POPIS DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU:

popunjen obrazac prijave
potvrda o kontinuiranom članstvu u Hrvatskom liječničkom zboru u zadnje tri godine
izjavu o kontinuiranom članstvu u HLZ-Hrvatskom društvu za hitnu medicinu u zadnje tri godine
dokaz da je rad prijavljen na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
sažetak prijavljenog rada iz područja hitne medicine na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a
Konačna odluka donijeti će se po dostavi potvrde o prihvaćanju rada od strane EuSEM-a.

Kandidati koji dobiju financijsku potporu HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu za pokriće troška kotizacije na 11. kongresu hitne medicine EuSEM-a, obavezni su na stručnom sastanku HLZ-Hrvatskog društva za hitnu medicinu prezentirati svoje radove i dati kratko izvješće s kongresa.

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se vrše elektroničkim putem.

Popunjeni obrazac prijave zajedno sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ROK ZA PRIJAVU: 15. 06. 2017.

NAPOMENA:

Neće se razmatrati prijave koje ne budu potpune ili podnesene izvan navedenog roka.

Za sva dodatna objašnjenja zainteresirane osobe mogu se obratiti na kontakt adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA