HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

EUSEM WEBINAR – upotreba digitalnih tehnologija

U subotu, 04. srpnja 2020. godine, održat će se webinar o upotrebi digitalnih tehnologija s ciljem poboljšanja rada u hitnoj medicini. Organizatori su EUSEM i EFMI, link za prijave je:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zsm5D5fzQNywzOSQAKMmFA

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA