HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

MEĐUNARODNI DAN HITNE MEDICINE, 27. SVIBNJA – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U ovoj pandemiji korona virusa, liječnici koji se bave hitnom medicinom, medicinske sestre i medicinski tehničari radili su neprestano kako bi spasili živote i povećali sigurnost svih građana.

Liječnici hitnjaci navikli su raditi pod pritiskom, i stručnjaci su za organizaciju ljudstva, opreme i ostalih sredstava tijekom masovnih nesreća i katastrofa – kako bi osigurali da Vi, svi građani dobijete potrebnu skrb. U zemljama u kojima postoji hitna medicina kao posebna specijalizacija svjedočimo boljem i učinkovitijem odgovoru tijekom takvih okolnosti. Skrb za hitne bolesnike kao i ishodi liječenja bolji su kada postoji odgovarajuće osoblje i kada specijalizaciju vode educirani specijalisti hitne medicine.

Na današnji dan - 27. svibnja – slavimo našu specijalizaciju – hitnu medicinu, ali također tražimo od vlada svih europskih država i Vas, građana, da podržite naš zahtjev za većim brojem specijalista hitne medicine, priznavanje statusa liječnika specijalista hitne medicine u svim europskim državama, kao i omogućavanje dovoljnog broja medicinskih sestara i medicinskih tehničara te sve potrebne opreme u djelatnosti hitne medicine - kako bi mogli jamčiti sigurnost svim građanima i u slučaju eventualnih budućih pandemija.

Ako se slažete, molim Vas, podijelite ovaj zahtjev #emergencymedicineday

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA