HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

MEĐUNARODNO ISTRAŽIVANJE O ORGANIZACIJI TRIJAŽE U HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 INFEKCIJU

Pozivamo vas na ispunjavanje upitnika o trijaži i početnom zbrinjavanju bolesnika sa sumnjom na COVID-19 infekciju u uvjetima hitne medicinske službe, osobito hitnog prijema, koju provodi kolega iz Australije, liječnik hitne medicine dr. Tom Lee. Za ispunjavanje je potrebno 3-5 minuta, a upitnik se nalazi na sljedećoj poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/COVID-19EDscreening

U prilogu se nalaze odobrenje za provođenje istraživanja i informacija za sudionike.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA