HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

EUSEM COVID-19 WEBINARI

U četvrtak, 30. travnja ove godine, održat će se webinar „Update of the Covid situation in Europe“  u organizaciji Europskog društva za hitnu medicinu  (EUSEM), dostupan na sljedećoj poveznici https://eusem.org/news/corona-virus/528-eusem-covid-19-webinars.

Na istoj poveznici također se mogu pronaći već održani webinari, znanstveni članci i stručne informacije o COVID-19 pandemiji. Pristup do svih sadržaja je otvoren, bez naknade.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA