HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Program kongresa

01.04.2020. – SRIJEDA

Registracija za kongres : 08:30 – 19:00

KONGRES RASPORED

09:00 – 11:00

Regionalna anestezija u hitnoj medicini. Ira Skok, Krešimir Oremuš (Dvorana Aqua)

Hitna stanja u pedijatriji.

Dorotea Bartoniček, Matija Bakoš

(Dvorana Atena)

Ultrazvuk vena donjih ekstremiteta. Ivan Gornik, Jasmin Hamzić, Adis Keranović, Alan Kvarantan

(Dvorana Riva)

11:00 – 11:15

Stanka

 

 

11:15 – 13:15

Ultrazvuk vena donjih ekstremiteta.

Ivan Gornik, Jasmin Hamzić, Adis Keranović, Alan Kvarantan

(Dvorana Riva)

Regionalna anestezija u hitnoj medicini. Ira Skok, Krešimir Oremuš

(Dvorana Aqua)

Hitna stanja u pedijatriji.

Dorotea Bartoniček, Matija Bakoš

(Dvorana Atena)

13:15 – 14:00

Ručak (za sudionike prijekongresnih tečajeva)

14:00 – 16:00

Ultrazvuk vena donjih ekstremiteta.

Ivan Gornik, Jasmin Hamzić, Adis Keranović, Alan Kvarantan

(Dvorana Riva)

Hitna stanja u pedijatriji.

Dorotea Bartoniček, Matija Bakoš

(Dvorana Atena)

Regionalna anestezija u hitnoj medicini. Ira Skok, Krešimir Oremuš

(Dvorana Aqua)

 

Dvorana OLYMPIA

16:00 – 16:30

Svečano otvaranje – Pozdravni govori

16: 30 – 17:15

Uvodno predavanje. Maja Grba Bujević

17:15 – 17:30

Zajedničko fotografiranje

17:30 – 18:15

Koktel dobrodošlice

 

 

Radno predsjedništvo: Višnja Nesek Adam, Damir Važanić

18:15  – 18:45

Emergency medicine in Europe: from past to future.  Luis Garcia - Castrillo                                             

18:45 – 19:15

Pozvani predavač – HSDHM.

19:15

Predstavljanje monografije povodom 30 godina HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu. Višnja Nesek Adam

 Video. Judith Tintinalli

 

02.04.2020. – ČETVRTAK

Dvorana OLYMPIA

08:30 – 10:30 Toksikologija i sepsa

Radno predsjedništvo: Višnja Nesek Adam, Ingrid Bošan Kilibarda

08:30 – 09:00

Novosti u liječenju sepse. Višnja Nesek Adam

09:00 – 09:20

The role of procalcitonin in diagnostics of infections in newborn. Dorotea Bartoniček - Sponzorirano predavanje Thermo Fisher Scientific 

09:20 – 09:40

 

Prepoznavanje otrovanja ugljikovim monoksidom i pravodobno liječenje. Ingrid Bošan Kilibarda, Rajka Turk, Maja Grba-Bujević, Željka Babić,  Zrinka Franić

09:40 – 09:47

Plinska gangrena retroperitoneuma - prikaz slučaja. Boris Delić, Maša Sorić, Sead Žiga, Wilma Mary Miletić, Tea Baršić Gračanin, Vlatko Grabovac

09:47 – 09:54

Sepsa - prikaz slučaja. Mladen Oršolić, Jelena Kovačević

09:54 – 10:01

Kroz iglene uši: trovanje metforminom sa razvojem teške laktacidoze. Jasmin Hamzić, Katja Kudrna-Prašek, Ivan Gornik

10:01- 10:08

Antidoti u hitnom prijemu - što, koliko, kada i i gdje? Jasmin Hamzić, Bojana Radulović, Nataša Mandić, Ivan Gornik

10:08 – 10:15

Pluća pod lupom: iskustvo kritičkog promišljanja – prikaz slučaja. Damir Rošić, Nikola Kočet, Aleksandra Smiljanić, Višnja Nesek Adam

10:15 – 10:30

Rasprava

10:30 – 11:00

Stanka

 

 

11:00 – 12:00

Bol i regionalna anestezija u hitnoj medicini

Radno predsjedništvo: Krešimir Oremuš, Anđela Simić

11:00 – 11:20

Regionalna anestezija u hitnoj medicini. Krešimir Oremuš

11:20 – 11:27

Liječenje boli u bolesnika s prijelomom kuka u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.  Anđela Simić, Višnja Nesek Adam, Ivan Jurić,  Renato Štimac, Lucija Stojčić, Fran Rašić, Žarko Rašić

11:27 – 11:34

Ima li mjesta za blokade po trigger točkama u hitnoj medicini? Davorka Špišić Treursić

11:34 – 11:41

Terapija boli kod akutnog abdomena – treba li pacijente boljeti? Katja Kudrna Prašek, Nataša Mandić

11:41 – 12:00

Rasprava

 

 

12:00 – 13:00

Okrugli stol - sponzor Medis Adria: Metoksifluran analgetik budućnosti – iskustva

 

Moderator: Ivan Gornik

 

Predavači: Antonia Baranović i Josip Knežević

13:00 – 14:30

Ručak

 

 

14:30 – 16:30

Projekti u hitnoj medicini

Radno predsjedništvo: Robert Leach, Ivan Gornik

14:30 – 14:50

Quality management in the emergency departement. Robert  Leach

14:50 – 15:10

Non–technical skills in the emergency medicine. Monika Broadmann Maeder

15:10 – 15:30

Laboratorijski paneli u hitnoj medicini. Ana–Maria Šimundić

15:30 – 15:45

Hrvatska mreža za izvrsnost u kliničkoj hitnoj medicini. Ivan Gornik

15:45– 16:00

Važnost mapiranja procesa hitne medicinske službe. Aleksandar Džakula

16:00 – 16:15

Jedinstveni broj 2222. Adis Keranović

16:15– 16:30

Rasprava

16:30 – 16:45

Stanka

 

 

16:45–18:30

Politrauma

Radno predsjedništvo: Charles Haviland Mize, Adis Keranović

16:45–17:00

Traumatic Cardiac Arrest: successful resuscitation is possible. Charles Haviland Mize

17:00 – 17:15

Traneksamična kiselina–  novi standard u hitnoj medicini. Višnja Nesek Adam

17:15 – 17:45

Geriatric Emergency Medicine and Trauma, a new challenge for a new decade. Aristomenis Exadaktylos 

17:45 – 17:52

Zbrinjavanje politraume u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. Adis Keranović, Jasmin Hamzić

17:52 – 17:59

Nadoknada tekućinama u politraumi. Dinka Lulić, Ivan Gornik, Jasmin Hamzić, Tomislav Knotek, Ileana Lulić

17:59 – 18:06

Zamke u obradi traumatskih ozljeda glave u odrasloj i gerijatrijskoj populaciji u hitnoj službi: primjena Canadian CT head rule i NICE smjernica u Kliničkoj sveučilišnoj bolnici Dubrava: pregledni rad. Wilma Mary Miletić, Fadi Almahariq, Maša Sorić, Sead Žiga, Tea Baršić Gračanin, Boris Delić, Vlatko Grabovac, Tatjana Kereš, Darko Chudy

18:06 – 18:13

Pristup pacijentu s tupom traumom abdomena. Ivana Datković, Dijana Dumić Aničić, Mate Matešić

18:13 – 18:20

Posebnosti FAST ultrazvuka kod djece. Petra Šverko Zinaić

18:20 – 18:30

Rasprava

 

 

17:30 – 19:00

Poster sekcija  (P1–P17) – Usmena prezentacija postera u trajanju od 3 minute

Radno predsjedništvo: Ingrid Bošan Kilibarda, Martina Pavletić, Branka Bardak, Anđela Simić

 

21:00

Iznenađenje večeri

 

   

     03.04.2020. – PETAK

 

Dvorana OLYMPIA

08:30 – 10:00 Kardiorespiracijski poremećaji (1)

Radno predsjedništvo: Aristomenis Exadaktylos,  Radmila Majhen Ujević

08:30 – 08:50

Ten challenges emergency medicine is facing in the next decade – a personal review. Aristomenis Exadaktylos

08:50 – 09:05

Adrenaline in cardiac arrest: time to change the paradigm? Michael Kellner

09:05 – 09:20

Mehanički uređaji za kardiopulmonalnu reanimaciju – medicina zasnovana na dokazima. Radmila Majhen Ujević, Jakov Aranza, Leo Luetić

09:20 – 09:27

Trenutne spoznaje o vanjskoj dvostrukoj defibrilaciji za pacijente s refraktornom ventrikularnom fibrilacijom. Lea Miklić, Ivan Gornik

09:27 – 09:34

Analiza kardiopulmonalnih reanimacija u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba u periodu od 1.9.2018. do 1.11.2019. Marin Buljan, Slobodanka Keleuva

09:34 – 09:41

Analiza kardiopulmonalnih reanimacija: kako poboljšati ishod? Josipa Pulić, Mirta Pihać

09:41 – 09:48

Spolne razlike u učestalosti i kliničkoj prezentaciji akutnog infarkta miokarda u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Antonija Mišković, Josip Glavić, Mislav Omerbašić, Branka Bardak

09:48 – 10:00

Rasprava

10:00 – 10:30

Stanka

 

 

10:30 – 12:00 Kardiorespiracijski poremećaji (2)

Radno predsjedništvo: Martina Pavletić, Edita Breški

10:30 – 10:45

Hypotermia. Monika Broadmann Maeder

10:45 – 11:00

Masivna transfuzija. Martina Pavletić

11:00 – 11:15

Kampanja „Oživi me“. Ivana Portolan Pajić

11:15 – 11:22

Trombolitička terapija u srčanom zastoju kod sumnje na plućnu tromboemboliju. Ivan Tomac, Mate Lerga, Klara Poldan Skorup, Ervin Avdović, Koraljka Benko, Željka Rubeša Miculinić, Martina Pavletić

11:22 – 11:29

Klinički pristup bolesnicima starije životne dobi s dispnejom. Martina Zadravec, Aleksandra Jungić, Aljoša Šikić, Ana Siluković, Hrvoje Pintarić

11:29 – 11:36

Primjena POCUS–a u diferencijalnoj dijagnostici pacijenta sa šokom. Ana Tancabel Mačinković, Nataša Mavrinac

11:36 – 11:43

Neinvazivna ventilacija utopljenika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Edita Breški, Andrijana Martinović Šteković, Tatjana Mileta, Martina Pavletić

11:43 – 11:50

Status asthmaticus u 17–godišinje pacijentice ili što raditi kada uobičajena terapija ne daje očekivani učinak – prikaz slučaja iz hitne helikopterske medicinske službe (HHMS). Andrija Babić, Perica Vucelić, Branka Polić, Joško Markić, Tanja Kovačević, Tatjana Ćatipović Ardalić

11:50 – 12:00

Rasprava

12:00 – 12:15

Stanka

 

 

12:15 – 13:15

Okrugli stol – sponzor Mark Medical: Testiranje krvnih nalaza? uz krevet bolesnika

 

Predavači:  Ana-Maria Šimundić i Paul Jarvis

 

 

13:15 – 14:45

Ručak

 

 

14:45  – 16:00

Hitna helikopterska medicinska služba

Radno predsjedništvo: Monika Broadmann Maeder, Ivan Brdar

14:45 – 15:00

Himalaya rescue. Monika Broadmann Maeder

15:00 – 15:15

The Creation of Bhutan Emergency Aeromedical Retrieval. Charles Haviland Mize

15:15 – 15:30

The loading of critically–ill patients into helicopters in hover.
Michael Kellner

15:30 – 15:37

Uloga hitne helikopterske službe u zbrinjavanju bolesnika sa dekompresijskom bolesti – prikaz slučaja. Ivan Brdar, Goran Karna, Hrvoje Stipančević

15:37 – 15:44

Zbrinjavanje kritičnih pacijenata s otoka Raba uz pomoć hitne helikopterske medicinske službe. Silvestra Španjol Kurilić, Diana Ribarić Šredl, Darko Stošić

15:44 – 15:51

Prikaz slučaja politraumatiziranog biciklista iz Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS). Louis Ghassan, Matija Radobuljac, Nikola Delić, Andrija Babić

15:51 – 16:00

Rasprava

16:00 – 16:15

Stanka

 

 

16:15–17:15

Okrugli stol – sponzor Takeda: Angioedem

Znamo li prepoznati angioedem? Ljerka Karadža Lapić

Što napraviti s bolesnikom koji se guši. Ingrid Prkačin

 

 

17:30 – 19:00

Poster sekcija (P18–P33) – Usmena prezentacija postera u trajanju od 3 minute

Radno predsjedništvo: Ingrid Bošan Kilibarda, Martina Pavletić, Branka Bardak, Anđela Simić

 

21:00

Iznenađenje večeri

 

 

 

     04.04.2020. – SUBOTA

 

Dvorana OLYMPIA

09:00 – 10:25 NOAK (Novi oralni antikoagulanti/ Novi oralni antikoagulacijski lijekovi) i masivna krvarenja.

Radno predsjedništvo: Ingrid Prkačin, Hrvoje Pintarić

09:00 – 09:20

NOAK. Hrvoje Pintarić - Sponzorirano predavanje Bayer

09:20 – 09:40

Konverzija NOAK-a: kada, kome, kako? Ivan Gornik

09:40 – 09:55

Bleeding as a major cause of emergency attendance in patients on different oral anticoagulants. Ingrid Prkačin, Juraj Jug, Tomo Svaguša, Petra Pervan, Višnja Nesek Adam

09:55 – 10:02

Hemoragijski šok kao posljedica rupture slabinskog mišića u bolesnika na antikoagulacijskoj terapiji – prikaz slučaja. Maja Svetec, Višnja Nesek Adam

10:02 – 10:09

Terapijski pristup hemoragičnom šoku uzrokovanom radijacijskim proktitisom. Nikola Kočet, Damir Rošić, Višnja Nesek Adam, Tatjana Goranović, Marija Pleše, Lucija Stojčić

10:09 – 10:16

Spontana ruptura jetre povezana s primjenom niskomolekularnog heparina – prikaz slučaja. Diana Špoljar, Maša Sorić, Vlatko Grabovac

10:16 – 10:25

Rasprava

10:25 – 10:45

Stanka

 

 

 10:45 – 12:15    Novo i razno

Radno predsjedništvo: Martina Pavletić, Ivana Srzić

10:45 – 11:05

STEMI – ima li zaista nešto novo? Hrvoje Pintarić

11:05 – 11:20

Terapija visokim protokom kisika. Martina Pavletić

11:20 – 11:27

Aneurizma poplitealne arterije – prikaz slučaja. Natalija Sovina Stražičić, Ivan Gornik

11:27 – 11:34

Prediktori ishoda mentalnog zdravlja kod sudionika cestovnih prometnih nesreća. Jelena Kovačević, Maja Miškulin, Dunja Degmečić, Ivan Miškulin, Mato Matić, Mirjana Grebenar

11:34 – 11:41

Produljeno postreanimacijsko zbrinjavanje pacijenta zbog nemogućnosti prijevoza do bolnice. Diana Ribarić Šredl, Silvestra Španjol Kurilić

11:41 – 11:48

Konvulzije u djece. Željka Berbić

11:48 – 11:55

Učinkovitost trijaže od 01. prosinca 2014. do 30. studenog 2019. u Kliničkoj bolnici Dubrava – retrospektivno istraživanje. Mia Golubić, Maša Sorić, Vlatko Grabovac

 

 

11:55 – 12:15

Rasprava

 

 

12:15 – 13:15

Okrugli stol – sponzor Merck Sharp & Dohme (MSD): Imunosna terapija Sponzorirana predavanja

 

Neželjeni učinci imunosne terapije u bolesnika s malignim bolestima. Ivan Gornik

 

 

13:15 – 13:30

Proglašenje najboljih postera i zatvaranje kongresa

 

 

13:30 –

Ručak

 

 

               

POPIS POSTERA

P –1

Izvanbolnička primjena inhalacijske terapije – što smo naučili? Altijana Kadić, Zrinka Jurak

P –2

Učestalost i zbrinjavanje  djece s egzarcebacijom astme u hitnoj ambulanti Dječje bolnice Srebrnjak. Frano Dujmović, Nikolina Planinc, Tin Kušan, Milan Jurić, Natali Stiperski

P –3

Liječenje ronioca sa znakovima dekompresijske bolesti u KBC Rijeka u periodu od 1.12.2016. do 30.11.2019. Nataša Mavrinac, Martina Pavletić, Emanuela Marcucci, Vedrana Dujanić Njegovan, Boris Reinić

P –4

Inflamatorna aneurizma abdominalne aorte uz perianeurizmalnu fibrozu kao rijedak uzrok bilateralne opstruktivne uropatije i akutnog bubrežnog zatajenja. Marijana Knezović Florijan, Sanda Dokoza Terešak, Maja Žonja, Sanja Dokoza Matejčić, Aljoša Šikić, Hrvoje Pintarić

P –5

Prikaz slučaja bolesnika sa stafilokoknom sepsom, spondilodiscitisom segmenata TH12–L1 i apscesom m. Iliopsoasa. Lari Gorup, Samira Knežević, Đurđica Cekinović Grbeša,  Mari Rončević Filipović, Irena Slavuljica, Ivica Pavić, Biserka Trošelj Vukić

P –6

Prikaz slučaja bolesnika s rabdomiolizom i akutnim bubrežnim oštećenjem u tijeku infekcije virusom influence A. Lari Gorup, Samira Knežević, Đurđica Cekinović Grbeša, Marija Livajić, Mari Rončević Filipović, Irena Slavuljica, Ivica Pavić, Biserka Trošelj Vukić

P –7

Najčešći uzročnici sepse i septičnog šoka u pacijenata OHBP – KBC Rijeka. Ana Tancabel Mačinković, Marko Radeljak, Martina Pavletić

P –8

Utječe li rana primjena antibiotske terapije u OHBP na duljinu i ishod liječenja pacijenata sa sepsom i septičnim šokom?  Ana Tancabel Mačinković, Marko Radeljak, Martina Pavletić

P –9

Pacijenti s bolovima u trbuhu u OHPB–u. Dijana Osman, Gordana Brgles

P –10

Perforacija ulkusa stražnje stijenke želuca – prikaz slučaja. Ivan Brdar, Iva Mustapić Ilić, Sandra Radovanić, Vida Olujić, Marina Pajić

P –11

Epiploični apendagitis – prikaz slučaja. Darinka Tunjić Pejak

P –12

Utjecaj demencije na procjenu i zbrinjavanje boli u hitnim stanjima. Tea Fabijanić

P –13

Učinak metoksiflurana u analgeziji boli kod akutne traume. Ivana Srzić, Višnja Nesek Adam

P –14

Upotreba metoksiflurana u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi – iskustva IHMS Ljubljana i IHMS Krško. Timotej Šuc, Jan Kurinčič , Mario Bjelčević

P –15

Metoda redukcije akutne anteriorne dislokacije ramena Davos metodom u jedinici objedinjenog hitnog bolničkog prijema: prikaz slučaja. Luka Boban

P –16

Pristup pacijentu s traumom talokruralnog zgloba u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu: model Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Luka Boban

P –17

Hitna sternotomija u hitnom bolničkom prijemu zbog penetrantne ozljede srca s arestom – prikaz slučaja. Jakov Mihanović, Zdenka Grgurović, Ljubo Pavić, Meri Bukvić

P –18

Analiza akutnih komplikacija šećerne bolesti u hitnoj medicinskoj službi u razdoblju od 2010. do 2018. godine. Ivan Jurić, Anđela Simić, Višnja Nesek Adam

P –19

Najčešće primjenjivani lijekovi u OHBP–u Opće bolnice Karlovac. Maja Tudor Stošić, Tihana Miculinić, Jasna Topić

P –20

Elektroterapija u izvanbolničkom okruženju: prikazi slučaja. Ivanka Đerek, Radmila Majhen Ujević, Leo Luetić

P –21

Pristup pacijentu s mehaničkom cirkulacijskom potporom lijevoj klijetki (LVAD) u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi: što možemo učiniti na terenu? Josip Glavić, Mislav Omerbašić, Antonija Mišković, Branka Bardak

P –22

Nijemi akutni infarkt miokarda kod pacijenata sa šećernom bolesti u izvanbolničkoj hitnoj medicini. Mislav Omerbašić, Josip Glavić, Antonija Mišković, Branka Bardak

P –23

Prikaz slučaja – bradikardija i kompletni AV blok. Lucija Stojčić, Fran Rašić, Branko Bakula, Iva Bušić, Stjepan Bulat, Nikola Kočet

P –24

Prikaz slučaja: srčani udar u 30–godišnjeg muškarca.  Lada Marijan, Višnja Nesek Adam

P –25

Što je uzrok dispneji? – plućna embolija u bolesnice s egzacerbacijom astme i kardijalnom dekompenzacijom. Nina Nemčić, Višnja Nesek Adam

P –26

Učestalost duboke venske tromboze u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Anika Stepić, Višnja Nesek Adam

P –27

Evaluation of Hypertensive Urgency Management in Out–of–Hospital Unit. Dominik Raos, Frane Paštrović, Petar Krešimir Okštajner, Marko Vodanović, Ingrid Prkačin

P –28

Hipertenzivna kriza u bolesnika sa feokromocitomom. Franjo Volarić, Višnja Nesek Adam

P –29

Lanac preživljavanja na djelu – kardiopulmonalna reanimacija (KPR) s uspješnim ishodom: prikaz slučaja. Željka Radaković, Anita Belak Barišin, Leo Luetić

P –30

Prva pomoć i promjene u radu srca u hipotermiji. Biljana Ćurguz

P –31

Važnost rane defibrilacije i upotreba AVD. Željka Berbić

P –32

Hitna medicinska pomoć na motociklima. Fran Rašić, Lucija Stojčić, Marino Čanađija, Goran Stokić, Anđela Simić

P –33

Early Intubation of the Elderly with Acute Respiratory Failure Saves Lives. David Jutrić, Domagoj Đikić

 

 

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA