HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

POZIV NA SUDJELOVANJE U ANKETI O PRETRAGAMA UZ BOLESNIKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU

Pretrage uz bolesnika (engl.POCT) predstavljaju važan dio laboratorijske dijagnostike koju provodi nelaboratorijsko osoblje izvan medicinsko-biokemijskih laboratorija na bolničkim odjelima, u domovima zdravlja, zavodima za hitnu medicinu ili sam pacijent kod kuće (liječnici, medicinske sestre, anesteziološki tehničari, sam pacijent i dr.).

U želji da poboljšamo sustav rada POCT-a u Republici Hrvatskoj molimo vas da odvojite 5 minuta za ispunjavanje ankete. Anketa je anonimna, a rezultati ankete biti će objavljeni u obliku znanstvenog članka u časopisu Biochemia Medica i poslužiti će kao temelj za pripremu nacionalnih preporuka za pretrage uz bolesnika koje bi trebale osigurati bolju kvalitetu rada u navedenom području i bolju skrb pacijenata.

Anketa je dostupna na poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/VHW885R , a možete ju ispuniti do 29.02.2020.godine

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA