HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Sa zadovoljstvom najavljujemo jednodnevni VI simpozij hitne medicine koji će se održati u Zagrebu, petak, 01.10.2021. godine.  Detaljni program, upute o prijavi i plaćanju kotizacije naći ćete u nastavku.

S veseljem najavljujemo stručno predavanje o akutnoj bubrežnoj ozljedi u hitnoj medicini. Predavač je prof.dr.sc. Ingrid Prkačin, dr.med., a vrijeme održavanja četvrtak, 24. lipnja 2021. godine u 17 sati. Za sve sudionike skup će biti bodovan od strane HLK.  

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti webinar o pristupu bolesniku s krvarenjem u hitnoj medicinskoj službi na kojem će predavati predsjednica HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu prof.dr.sc.  Višnja Nesek Adam, prim.dr.med.  Vrijeme održavanja je utorak, 01. lipnja 2021. godine u 17 sati.

Zadovoljstvo nam je najaviti seriju webinara u organizaciji tvrtke Pliva o zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom i ulozi lijeka prasugrela, s posebnim naglaskom na primjenu u hitnoj medicini. Svi detalji o vremenu održavanja i predavačima nalaze se u pozivnici u nastavku. Svi ste dobrodošli!

Dragi hitnjaci,

U ovih proteklih četrnaestak mjeseci naša struka pokazala se ključnom u više segmenata borbe s pandemijom - od organizacije, trijaže, predtrijaže, dijagnostike putem briseva, hitnih medicinskih intervencija, medicinskog transporta između zdravstvenih ustanova, procjene i  zbrinjavanja oboljelih, liječenja kritično oboljelih bolesnika...

Drage kolegice i kolege,

Velika nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas da je naše društvo postalo partner Svjetskog WINFOCUS e-kongresa koji će se održati 12. do 13. lipnja 2021. godine, i za sve članove našeg društva s reguliranom članarinom za ovu godinu registracija i prisustvovanje kongresu su besplatni.

S obzirom na velik interes za webinare u organizaciji našeg duštva, zadovoljstvo nam je najaviti webinar o akutnom koronarnom sindromu.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA