Dosadašnje aktivnosti

OSNUTAK DRUŠTVA

 

Početkom 1990. godine na inicijativu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb i uz potpis 50 liječnika zaposlenih u UHMP – Zagreb upućen je Glavnom odboru HLZ – a zahtjev za odobravanje osnutka Sekcije za hitnu medicinu. Glavni odbor 21. svibnja iste godine donosi Odluku o odobravanju osnivanja Sekcije. 12. lipnja 1990.g održana je Osnivačka skupština Sekcije, na kojoj je izabrano rukovodstvo Sekcije. Početni broj članova Sekcije bio je 78.

5. studenoga 1992.g. održana je izborna skupština HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HITNU MEDICINU HLZ-a i tako Sekcija za hitnu medicinu prerasta u Društvo.

U svibnju 1994.g. primljena je zamolba 49 liječnika iz Primorsko – goranske i Istarske županije za osnivanje Ogranka HDHM Podružnice Rijeka. Upravni odbor ju je na sjednici 13. listopada 1994.g. podržao, a to je i potvrdila Skupština Društva 14. listopada iste godine. Ogranak HDHM u Rijeci osnovan je u listopadu 1996.g.

 

PREGLED RADA

 

1990. – 1992.

Dogovorena zajednička organizacija intersekcijskog sastanka sa Sekcijom za urgentnu medicinu Društva ljekara BiH iz područja kardiopulmonalne reanimacije, toksikologije i organizacije hitne medicinske pomoći. Radovi su poslani, tiskan je i Zbornik, a intersekcijski sastanak je održan bez našeg sudjelovanja radi Domovinskog rata. Radi važnosti uspostavljanja specijalizacije iz hitne medicine u prosincu iste godine Sekcija šalje dopis Ministru zdravstva prof. dr. A. Hebrangu s detaljnim obrazloženjem potreba organizacije i edukacije kadrova. U svom radu Sekcija posvećuje pozornost rješavanju statusa liječnika hitne medicine, definiranju i unificiranju opreme, edukaciji, te redovnom održavanju tematskih sastanaka i / ili simpozija.Održana su i tri stručna predavanja.

 

1993.

U svibnju tijekom sajma ”Medicina i tehnika” održan je stručni simpozij “Hitna medicinska pomoć u Domovinskom ratu”, a tiskan je i Zbornik. HDHM se uključuje u izradu dijagnostičkih i terapijskih algoritama po zahtjevu Ministarstva zdravstva. Izradeno je 20 algoritama, koji su prihvaćeni na sastanku komisije u HLZ – u.

 

1994.

U listopadu povodom 85. Obljetnice UHMP Zagreb održan je u hotelu Esplanade jednodnevni stručni skup, uz sudjelovanje brojnih stručnjaka iz područja hitne medicine (18 referata).

 

1995.

Upravni odbor donosi Prijedlog poslijediplomskog studija iz Hitne medicine, u trajanju 2 semestra i ukupnog trajanja od 435 sati. Prijedlog je upućen prof. dr. M. Gjurašinu, voditelju studija. Tijekom iste godine raspravlja se o prijedlogu standardizacije vozila i opreme u službi HMP – a. Također se razmatraju programi u okviru Prvog hrvatskog projekta u zdravstvu (uz zajam Svjetske banke) vezani uz izobrazbu liječnika, medicinskih sestara i tehničara, te vozača pod nazivom” Hitna medicinska pomoć u izvanbolničkim uvjetima”.