Adis Keranović Inselspital Bern

18.06.2019 | Arhiva

Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatskog društva za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora o financijskoj potpori za inozemno usavršavanje članova Društva i zahvaljujući sporazumu o suradnji sa Švicarskim društvom za hitnu medicinu, u periodu od 26. svibnja do 04. lipnja 2019. godine boravio sam u hitnom prijamu Sveučilišne bolnice Inselspital u Bernu, Švicarska.

Veliki interes za dolazak i razmjenu pokazali su i Sveučilišna bolnica Inselspital i njihov hitni prijam kao i Švicarsko društvo za hitnu medicinu koji su pripremili poseban program i protokol razmjene u kojoj su, osim mene, sudjelovali i kolege iz Mediciti bolnice iz Nepala kao i kolega iz SAD-a, Svučilišne bolnice Yale, koji ujedno radi na razvoju hitne helikopterske medicinske službe u Buthanu i Gruziji.

Prije dolaska u Inselspital, u koordinaciji sa kolegama na razmjeni, kao i dr. Monikom Brodmann Mäeder koja je vodila cijeli program razmjene te prof. Exadaktylosom šefom hitnog prijama, iskazali smo interes za pojedinim obilascima tijekom posjete i razmjene na temelju čega su nam domaćini priredili desetodnevni program. Tako smo u sklopu rada u hitnom prijamu sudjelovali u dnevnim i popodnevnim smjenama sa starijim liječnikom u službi, sudjelovali u radu u reanimacijskim salama, primopredaji pacijenata između izvanbolničke i bolničke hitne službe, radu hitne radiološke službe kao i u mnogim drugim dijelovima rada hitnog prijama. Poseban dojam ostavio je rad hitne helikopterske medicinske službe tijekom slijetanja i polijetanja s helidroma bolnice kao i primopredaje pacijenata u hitnom prijamu. Također smo sudjelovali u menadžeriranju rada hitnog prijama, radu „fast track-a“, edukaciji iz ultrazvuka te trijaži. Imali smo niz radnih sastanaka i posjeta poput sastanka sa šefom hitnog prijama, voditeljem edukacijskog i istraživačkog centra kao i voditeljem trauma registra.

Osim hitnog prijama i boravka u bolnici, obišli smo bazu hitne helikopterske medicinske službe gdje smo prošli kratku edukaciju, posjetili smo bazu izvanbolničke hitne medicinske službe te smo obišli jednu manju bolnicu i hitni prijam u pokrajni Emental. Naši domaćini zamolili su nas da u bolnici Inselspital prezentiramo rad hitne medicinske službe u našoj zemlji s posebnim osvrtom na snage i izazove hitne medicine. Stoga sam u trajanju od pola sata predstavio našu hitnu službu i govorio o izvanbolničkom i bolničkom segmentu, helikopterskoj službi kao i specijalizaciji hitne medicine u RH.

Osim radnog dijela naši domaćini organizirali su nam posjet planinama i jezerima Švicarske gdje smo proveli vrijeme družeći se i razmjenjujući iskustva.

Na kraju cijelog posjeta šef hitnog prijama kao i voditeljica međunarodne razmjene uručili su nam certifikate o sudjelovanju i osposobljenosti.

Razmjena i posjet rezultirali su još boljem povezivanju s kolegama iz Švicarske, ali isto tako i s kolegama iz Nepala i Sjedinjenih Američkih Država s kojima sam dogovorio daljnje korake suradnje.

Detaljan izvještaj sa svim daljnjim koracima suradnje na području projekata, znanosti i razmjena iznijeti ću na godišnjoj Skupštini Društva.

Adis Keranović