HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Upravni odbor

Upravni odbor

Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med.spec Hrvatski zavod za hitnu medicinu predsjednica
Radmila Majhen Ujević, dr.med. spec. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije prva dopredsjednica
Senka Štrbo, dr. med. spec. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije druga dopredsjednica
Mr.sc. Milena Car, dr.med. Hrvatski zavod za hitnu medicinu tajnica
Altijana Kadić, dr. med. spec. Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba rizničarka
Branka Tomljanović, dr. med. spec. Hrvatski zavod za hitnu medicinu  
Doc.prim.dr.sc.Višnja Nesek-Adam, dr.med. Klinička bolnica „Sveti Duh“  
Tatjana Pandak, dr. med. spec. Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba  
Branka Bardak, dr. med. spec. Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije  
Anđela Simić, dr.med. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije  
Tihana Pomoravec, dr.med. Opća bolnica Karlovac  
© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA