HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Sporazum o suradnji između HDMBLM i HLZ-HDHM

Dana 10. srpnja 2018. g. potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  (HDMBLM) i Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora (HDHM). Svrha ovog dokumenta je međusobna suradnja i unaprijeđenje primjene dijagnostičkih postupaka u zbrinjavanju bolesnika u okviru bolničke i izvanbolničke hitne medicinske službe.

Ukupni troškovi laboratorijske dijagnostike su u neprekidnom porastu. Brojni literaturni podaci i analize iz nekih bolnica u RH pokazuju da taj porast nije uzrokovan povećanim brojem bolesnika nego sve učestalijom neprimjerenom primjenom dijagnostičkih postupaka. Neprimjereni dijagnostički postupci ugrožavaju sigurnost bolesnika i uzrok su nepotrebnih troškova na više razina.

Slijedom ovog sporazuma o suradnji, HDMBLM i HLZ-HDHM će zajedno pokrenuti projekt kako bi pokrenuli analizu i rješavanje gore navedenog problema.

 

Projekt će uključiti sljedeće aktivnosti:

  • Analizu trenutnog stanja u RH kroz:
    • identifikaciju postojećih srodnih/sličnih inicijativa u zdravstvenim ustanovama u RH,
    • utvrđivanje dijagnostičkih postupaka koja predstavljaju najznačajnije opterećenje (operativno i financijsko) putem analize njihove učestalosti u bolnicama u RH.
  • Analizu postojećih globalnih i međunarodnih inicijativa i njihovu primjenjivost u RH,
  • Izraditi Smjernice za ciljanu primjenu primjerenih dijagnostičkih postupaka u zbrinjavanju bolesnika u okviru bolničke i vanbolničke hitne službe za skupinu 20-tak najučestalijih hitnih stanja,
  • Propisati način implementacije Preporuke u bolničke informacijske sustave (BIS) i laboratorijske informacijske sustave (LIS),
  • Provesti pilot projekt primjene Preporuke kroz njenu implementaciju u BIS i LIS i utvrditi učinak te intervencije na zdravstvene i financijske ishode.
© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA