HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

Prijavnica za online tečajeve

DA NE
PODACI O UPLATITELJU KOTIZACIJE

Napomene:


Prisustvovanje treningu potvrđeno je nakon uplate kotizacije za što će Agencija poslati račun. Krajnji rok za uplatu je tri tjedna prije početka treninga. U slučaju ne-prisustvovanja treningu, kotizacija se može iskoristiti za neki drugi trening ili se uplata može vratiti uplatitelju. U slučaju povrata uplate, uplatitelj treba e-mailom od agencije zatražiti povrat uplate i dostaviti IBAN broj.

Izričito izjavljujem da svoje gore navedene podatke dobrovoljno dajem na raspolaganje HLZ-HDHM te dajem privolu da ih se može obrađivati i koristiti jedino u svrhu moje prijave sudjelovanja na tečaju "Škola hitne medicine" Modul 4 - Hitna stanja u infektologiji i pedijatriji.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA