HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U Zagrebu je 18. i 19. studenog 2016. godine održan poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika „Škola hitne medicine“, Modul 3 - Akutna stanja u abdomenu u organizaciji HLZ - Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB „Sveti Duh“.

Tema Modula 3 bila je akutni abdomen, problematika koja je u svojoj kompleksnosti jedna od najčešćih dilema liječnika u hitnoj medicinskoj službi. Cilj ovog dvodnevnog tečaja bio je razmotriti i razjasniti cjelovitu problematiku bolesnika koji se javljaju u hitnu medicinsku službu s bolovima u trbuhu. Tečaj je okupio 70 polaznika koje je kroz problematiku akutnog abdomena provelo 20 predavača, a za tu prigodu tiskan je i priručnik „Akutna stanja u abdomenu“. Polaznici su tečaj ocijenili ocjenom 4,75, što je do sada najbolje ocijenjen tečaj uz brojne završne pozitivne komentare.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA