HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

U Beogradu je od 21. do 23. lipnja 2018. godine održan Prvi kongres hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe u organizaciji Društva lekara urgentne medicine Srbije.

Poštovane i drage kolegice i kolege,

U Beogradu je od 21. do 23. lipnja 2018. godine održan Prvi kongres hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe u organizaciji Društva lekara urgentne medicine Srbije. (http://www.dlums.rs/the_program.html), a podržan je i od strane Europskog društva za hitnu medicinu (engl. European Society for Emergency Medicine – EUSEM) i Međunarodnog centra za izvrsnost u hitnoj medicini (engl. International Centre for Excellence in Emergency Medicine – CEEM)

 

Zbog obaveza oko organizacije 4. nacionalnog kongresa hitne medicine kao Društvo nismo se aktivno uključili u organizaciju i rad Prvog kongresa, no u  ime HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu na kongresu su prisustvovali članovi Upravnog odbora Ivana Srzić i Adis Keranović te na obostrano zadovoljstvo uspostavili kontakte, razmijenili iskustva te dogovorili daljnje oblike suradnje i partnerstva. Na kongresu su također sudjelovali naši mladi predstavnici, specijalizanti: Ivan Brdar Vida Olujić, Marina Pajić. Marija Pleše,  Nataša Pupovac, Sandra Radovanić, Bojana Radulović Maja Svetec.

 

U počasnom odboru kongresa bio je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije mr.Davorin Gajnik, dipl pravnik.

Na svečanom otvaranju kongresa pročitano je pismo predsjednice Društva doc.dr.sc. Višnje Nesek Adam, prim.dr.med  u kojem je izražena potpora skupu i isprika zbog odsustva.

 

Na kongresu su sudjelovalii najpriznatiji stručnjaci iz područja hitne medicine iz cijele Europe: Italije, Švicarske, Austrije, Rumunjske, Španjolske, Belgije, Grčke, Francuske, Turske, Mađarske, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije te Crne Gore, a neki od  najvažnijih gostiju i predavača bili su: Roberta Petrino, predsjednica EuSEM-a, Italija, Aris Exadaktylos, osnivač International Centre for Exellence in Emergency Medicine, Švicarska, Robert Leach, potpredsjednik EuSEM-a, Belgija, Marko Ercegovac, direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, Wilhelm Behringer, počasni tajnik EuSEM-a, Austrija, te mnogi drugi uvaženi predavači.

 

U tri dana kongresa govorilo se o svim temama važnim za hitnu medicinu poput zbrinjavanja politraumatiziranih bolesnika, pristupu hitnim stanjima, reanimaciji, toksikologiji, traumi, masovnim nesrećama i terorističkim napadima te dijagnostici. Osim klasičnih predavanja veliki dio programa posvećen je radionicama i praktičnoj primjeni znanja.

 

Nadamo se da će ovaj kongres doprinijeti boljoj povezanosti i suradnji hitnih medicinskih službi, razmjenjivanju ideja i pokretanju novih projekata koji će doprinjeti razvoju hitne medicine.

 

Ivana Srzić i Adis Keranović

http://www.dlums.rs/the_program.html

Pismo Beograd - PDF

 

 

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA