HLZ HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU MEDICINU

 

 

U Glasgowu  je od 08. do 12. rujna  2018. godine održan 12. kongres hitne medicine u organizaciji Europskog društva za hitnu medicinu (EUSEM) https://www.eusemcongress.org/en/info/committee/.

 

Kongres je okupio brojne stručnjake iz područja hitne medicine, liječnike, specijalizante, te medicinske sestre/tehničare sa ciljem povećanja znanja, iskustva i kvalitetnijeg pružanja hitne medicinske skrbi svim hitnim bolesnicima. 

 

Na kongresu su aktivno sudjelovali i naši liječnici sa sveukupno 14 radova. Prvog dana kongresa predsjednica društva doc dr.sc Višnja Nesek Adam , prim.dr.med i dopredsjednica dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda sudjelovale su sastanku glavnog odbora EUSEM-a. Drugog dana kongresa održan je sastanak vezan uz održavanje Drugog kongresa hitne medicine i masovnih nesreća jugoistočne Europe.

© 2018 HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu
WEB DIZAJN / iDEAL MEDIA